Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Aktualności

  Strona głównaAktualności

  wielkość tekstu:A | A | A

   

  SZKOLENIE EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO W ENERGETYCE W DNIU 27.04.2020r.

  PROGRAM SZKOLENIA 2020

  Komisje kwalifikacyjne - organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

   

  Całkowity czas wykładu – 10 godzin lekcyjnych

  1.Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych – 5 godzin lekcyjnych

  1. Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – wejście w życie w dniu 28.08.2020r.
  2. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  3. Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy,
  4. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych
  5. Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach prowadzącego
   eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu,
  6. Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji,

  2. Eksploatacja urządzeń energetycznych – 3 godziny lekcyjne

  1. Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów
   rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa
   i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian
   w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Energii
   z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  2. Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych,
  3. Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem,
  4. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska –komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
  5. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach
   przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
  • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
  • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące
   instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych
   obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie
   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
   wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz.
   1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz.
   461 z 2009 r.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
   28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
   kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
   sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.)

  3. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych– 1 godzina lekcyjna

  3.1. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:

  • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację,
  • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
  • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace
   eksploatacyjne na terenie Polski,
  • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

  3.2. Omówienie projektu z dnia 30.01.2019.2020r. ustawy z dnia ……o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych.

  4.Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego
  zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.– 1 godzina lekcyjna.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: info@assystems.pl

  Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

  michal.stepien@assystems.pl nr tel. 500 61 62 60

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

  • Lockout / Tagout czyli LoTo  Zabezpieczenia przemysłowe  Lockout/Tagout  ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻENIA NASZYM BEZPIECZEŃSTWEM System Lockout/Tagout  jest to pewne zaplanowane działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych i maszyny na czas wykonywania na nich prac remontowych. Każdy typ energii może stanowić niebezpieczeństwo jeśli ... dodano: 29 czerwca 2017 czytano: 2304 razy dalej 
  • Zalety systemu Lockout/Tagout PRAWIDŁOWO WDROŻONY SYSTEM BLOKAD I ZAWIESZEK Chroni nasze życie i zdrowie Podnosi bezpieczeństwo pracy Zapobiega wypadkom Zabezpiecza maszynę przed niekontrolowanym załączeniem Zapobiega uszkodzeniom sprzętu i zakładu Blokady stanowią element przyciągający uwagę   Niebezpieczne energie, stanowiące idealne przykłady gdzie ... dodano: 29 czerwca 2017 czytano: 1878 razy dalej 
  • Etapy wdrażania systemu LoTo 4 ETAPY SKUTECZNEGO PROGRAMU LOCKOUT   1. Stworzenie zasad i procedur kontroli źródeł energii (LOTO)   Obejmuje spisanie procedur kontroli niebezpiecznej energii. Dotyczy to także przygotowania do wyłączenia, izolowania urządzenia, stosowania Blokad /Zawieszek, uwolnienia nagromadzonej energii oraz sprawdzenie odizolowania każdego elementu urządzenia od ... dodano: 29 czerwca 2017 czytano: 2224 razy dalej 
  • Prawidowe stosowanie systemu LoTo 7 Kroków prawidłowego stosowania LOCKOUT/TAGOUT: 1. PRZYGOTOWANIE Przygotować sie do odłączenia. Poznać z jakim typem energii mamy do czynienia - zidentyfikować zagrożenia. Znaleźć punkty, które odcinają energię i maja zostać wyłączone ( zawory, przełączniki, wyłączniki, zasuwy). 2. POWIADOMIENIE Poinformować wszystkie osoby o charakterze ... dodano: 29 czerwca 2017 czytano: 2082 razy dalej 
  Strona główna
  NAJLEPSZE PRODUKTY W INTERNECIE
  WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA!

  Dane teleadresowe

  A.S.Systems | Agnieszka Stępień
  42-400 Zawiercie
  ul. Kopernika 17A

  Kontakt

  tel: 32 67 23 117
  e-mail: info@assystems.pl


  Zapraszamy do naszego sklepu, gdzie mogą się Państwo zaopatrzyć kompleksowo w blokady Lock out Tag out. Zajmujemy się wdrożeniem systemu Lockout Tagout. Audyt, Instrukcje, Szkolenia, Blokady i akcesoria.

  Wersja mobilna