Produkty:
    Koszyk
    Wartość zakupów: 0.00 zł
    Zarejestruj się / Zaloguj

    Aktualności

    Strona głównaAktualności

    wielkość tekstu:A | A | A

     

    Ustawodawca nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

    Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. 

    Odpowiedzią na zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy jest system LOTO, który chroni obsługę przed błędami ludzkimi i uniemożliwia przypadkowe uruchomienie serwisowanego urządzenia.

    Poniżej przedstawiamy źródła prawa powszechnie obowiązującego:

    • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (Dz. Urz. UE L 260 z 3.10.2009, s. 5). Art. 2.15. określa, że „sprzęt roboczy musi być opatrzony ostrzeżeniami i oznakowaniami istotnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników"
    •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. 
    •  Polska harmonizacja została wdrożona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745).
    •  Przedmiotowe przepisy wydane przez Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – OSHA, dotyczące kontroli niebezpiecznych źródeł energii (The Control of Hazardous Energy (Lockout / Tagout) 1910.147), wymagają od pracodawców „opracowania programu i wdrożenia procedur dotyczących stosowania odpowiednich blokad zabezpieczających i oznaczeń w urządzeniach odłączających od źródeł energii oraz innego rodzaju unieruchamiania sprzętu w celu uniemożliwienia jego nieoczekiwanego aktywowania lub uruchomienia lub uwolnienia nagromadzonej w nim energii, aby zapobiec obrażeniom pracowników.
    • Norma EN ISO 14118 (2018-07) dotycząca bezpieczeństwa urządzeń określa środki służące do odłączania maszyn od źródeł energii oraz rozpraszania energii w celu zapobiegania niebezpiecznemu niespodziewanemu uruchomieniu urządzeń. Definiuje ona również środki pozwalające na bezpieczną interwencje człowieka w strefach zagrożenia. 

    Zgodnie z § 52 r.b.h.p. każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymania. Gdy jest to konieczne w związku z zagrożeniami, jakie stwarza maszyna i jej nominalnym czasem zatrzymania się, maszyna powinna być wyposażona w urządzenie do zatrzymywania awaryjnego. Elementy sterownicze maszyn mające wpływ na bezpieczeństwo muszą być widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach. Elementy sterownicze nie mogą stwarzać jakichkolwiek zagrożeń, w szczególności spowodowanych ich niezamierzonym użyciem.

    Zgodnie z § 58 r.b.h.p. o dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. 

     

    Szkolenie eksploatacji i bezpieczeństwa w energetyce - program szkolenia 2020r.

    Komisje kwalifikacyjne - organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Całkowity czas wykładu – 10 godzin lekcyjnych: Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych, Eksploatacja urządzeń energetycznych, Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych

    1. Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – wejście w życie w dniu 28.08.2020r.
    2. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
    3. Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy,
    4. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych

    Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: info@assystems.pl

    Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

    michal.stepien@assystems.pl nr tel. 500 61 62 60

    Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

     

     

     

     

     

     

    • Lockout / Tagout czyli LoTo  Zabezpieczenia przemysłowe  Lockout/Tagout  ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻENIA NASZYM BEZPIECZEŃSTWEM System Lockout/Tagout  jest to pewne zaplanowane działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych i maszyny na czas wykonywania na nich prac remontowych. Każdy typ energii może stanowić niebezpieczeństwo jeśli ... dodano: 29 czerwca 2017 czytano: 2596 razy dalej 
    • Zalety systemu Lockout/Tagout PRAWIDŁOWO WDROŻONY SYSTEM BLOKAD I ZAWIESZEK Chroni nasze życie i zdrowie Podnosi bezpieczeństwo pracy Zapobiega wypadkom Zabezpiecza maszynę przed niekontrolowanym załączeniem Zapobiega uszkodzeniom sprzętu i zakładu Blokady stanowią element przyciągający uwagę   Niebezpieczne energie, stanowiące idealne przykłady gdzie ... dodano: 29 czerwca 2017 czytano: 2156 razy dalej 
    • Etapy wdrażania systemu LoTo 4 ETAPY SKUTECZNEGO PROGRAMU LOCKOUT   1. Stworzenie zasad i procedur kontroli źródeł energii (LOTO)   Obejmuje spisanie procedur kontroli niebezpiecznej energii. Dotyczy to także przygotowania do wyłączenia, izolowania urządzenia, stosowania Blokad /Zawieszek, uwolnienia nagromadzonej energii oraz sprawdzenie odizolowania każdego elementu urządzenia od ... dodano: 29 czerwca 2017 czytano: 2534 razy dalej 
    • Prawidowe stosowanie systemu LoTo 7 Kroków prawidłowego stosowania LOCKOUT/TAGOUT: 1. PRZYGOTOWANIE Przygotować sie do odłączenia. Poznać z jakim typem energii mamy do czynienia - zidentyfikować zagrożenia. Znaleźć punkty, które odcinają energię i maja zostać wyłączone ( zawory, przełączniki, wyłączniki, zasuwy). 2. POWIADOMIENIE Poinformować wszystkie osoby o charakterze ... dodano: 29 czerwca 2017 czytano: 2386 razy dalej 
    Strona główna
    NAJLEPSZE PRODUKTY W INTERNECIE
    WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA!

    Dane teleadresowe

    A.S.Systems | Agnieszka Stępień
    42-400 Zawiercie
    ul. Kopernika 17A

    Kontakt

    tel: 32 67 23 117
    e-mail: info@assystems.pl


    Zapraszamy do naszego sklepu, gdzie mogą się Państwo zaopatrzyć kompleksowo w blokady Lock out Tag out. Zajmujemy się wdrożeniem systemu Lockout Tagout. Audyt, Instrukcje, Szkolenia, Blokady i akcesoria.

    Wersja mobilna